Rosenmetoden

Rosenmetoden

"Kroppen berättar det du själv har glömt."

-Marion Rosen

I en Rosenbehandling är det kroppen som får komma till tals.

Spända muskler skyddar bortträngda känslor och upplevelser.

Rosenterapeutens händer omsluter de spända musklerna med varsamhet och intresse. Kontakten ger muskeln möjlighet att släppa taget och återupptäcka sitt

avspända tillstånd.

När muskeln mjuknar blir det utrymme för livsflödet att röra sig och kroppen kan komma till uttryck och kroppsminnet vaknar.

 

Rosenmetoden har sitt namn efter Marion Rosen.

Marion föddes 1914 i Nürnberg och dog 2012 i sitt hem i Berkeley i Californien.

På sin sjukgymnastmottagning arbetade hon hela sitt liv utifrån sin rörelseglädje och sitt absoluta gehör för vad som var vars och ens sanning. Hon kombinerade det med den "vetenskap och beprövade erfarenhet" hon tillägnat sig i sin utbildning och sitt mångåriga arbete med människors krämpor. 

Det var alltid kroppen som talade. Och Marion lyssnade. På det sättet kom det outtalade till tals och kroppen befriades från sin vaktsyssla.

Ett uttryck som Marion ofta använde för att sammanfatta sin erfarenhet av vad det är som är avgörande i läkningen formulerade hon så här: 

"If you bring forth what is within you, what you bring forth will save you.

If you do not bring forth what is within you,what you do not bring forth will destroy you."

Hon upptäckte efter många år att det inte var hon som hade myntat uttrycket först, det var 2000 år gammalt och finns nedtecknat i Thomasevangeliet...

 

Marion fick ibland frågan om det var healing hon arbetade med. Men på det brukade hon svara: "Energier har jag aldrig sett, men andningen kan jag se."


BarbRos.info  |  Barbro Malmström  |  Eksoppvägen 50  |  756 46 UPPSALA  |  Telefon: 0708 - 76 11 16


© www.barbros.info 2018 - 2019  |  barbro.malmstrom@yahoo.com